Kiszombor és Barna Gyula a XX. század sodrásában

hossz: 00:41:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (00:03), bátyja sorsáról, sebesüléséről (00:23), a II. világháború kiszombori eseményeiről (3:09), a háború befejezése utáni életkörülményekről (12:10), a beszolgáltatásokról, padlássöprésekről (13:56), párttagságáról (17:04), az 1956-os forradalom előzményeiről (17:40), a forradalom kiszombori eseményeiről (18:20), elhurcolásáról, letartóztatásáról (19:10), a kistarcsai internálótáborról (22:30), a szabadulása utáni hátrányos megkülönböztetésről (32:22), valamint az 1970-es árvízről (38:21).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól

Interjúalany: Barna Gyula, 1930, Kiszombor

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas tanár, országgyűlési képviselő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 28.

Felvétel helyszíne: Kiszombor

Feldolgozásban résztvevő személyek: Diákok: Bálint Beáta, Varga LeventeTanár: Várkonyi Gabriella

Feltöltötte: MOK29

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium