Kiváló kisdobos, úttörő, KISZ-tag...

hossz: 00:28:00

Tárgy: Mindennapi élet , Pártélet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél oktatásáról, évvesztességéről, és arról, hogy minden osztály legfiatalabb és ambíciózusabb tagja volt (0:18). Szól Kiskunfélegyházára költözésükről, az úttörőéletről, az örsökről, tisztségekről és táborokról (2:20). Szól az állategészségügyi szakközépiskoláról, a TSZ-ekkel való tanulási együttműködésről (6:30). Beszél a KISZ-ről, a vele járó előnyökről, a közösségi élet szervezéséről, a szőlőkapáló építőtáborról (10:38). Beszél arról, hogy középiskola után kezdetben sokat kellett tanulnia, de első év végére megint a legjobbak között volt (15:40). Szól katonai szolgálatáról, arról, hogy a tanulatlan tisztek szerettek az egyetemistákkal feladatokat végeztetni, valamint arról, hogyan szervezte ott is a közösségi életet (19:40). Végül az agráregyetemről szól (25:22), a tanításról, és arról, hogy mi volt jobb a Kádár-korszakban (26:32).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Rózsa Pál Csaba, 1968, Kiskunfélegyháza

Interjúalany foglalkozása: agrármérnök (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 21.

Felvétel helyszíne: Kiskunfélegyháza

Feldolgozásban résztvevő személyek: Hochmajer Cintia Tóth Csaba Cseh Andrea Kádár Krisztina Cseklyéné Hevér Tímea

Feltöltötte: kadarkriszta

Interjút készítő iskola: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium