Könnyes levél

hossz: 00:39:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjú elején egy vers hallható, melyet az idős interjúalany írt málenkij robottal kapcsolatos emlékeiről (0:02). Beszél gyerekkoráról (2:50), arról, hogy levente testvéreit elvitték 1944-ben Nyugatra, de egyiküknek sikerült hazaszökni (4:05), azonban nemsokára már a szovjetek vitték el őket: az interjúalany elmeséli, hogyan gyűjtötték össze, és deportálták a falubelieket (6:05). Beszámol a kényszerlakhelyre történő megérkezésükről (10:45), az ott töltött mindennapokról, munkákról, arról, hogy mit ettek (15:13). Mesél a szovjet katonák, őrök viselkedéséről (19:52), a tisztálkodási lehetőségekről (21:24), arról, hogy többen megbetegedtek a savanyú káposzta levétől (22:57). Beszámol arról, hogy csak a gyári munkások kaptak fizetést, a legtöbben viszont rászorultak a lopásra (24:10). Beszél a szökési kísérletekről, és az ezeket követő megtorlásról (28:46), a halottak eltemetéséről (31:11), szénbányabeli munkájáról (32:50), valamint arról, hogy rakodómunkásként is dolgozott (35:58). Végül megmutat egy levelet, melyet a Szovjetunióból írt haza (38:00).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről

Interjúalany: Linzenbold Irén, 1925, Kaplony, Románia

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. November 27.

Felvétel helyszíne: Kaplony, Románia

Feldolgozásban résztvevő személyek: Guba Dóra, Kovács Emese

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon