Könyvcsempész New Yorkból

hossz: 00:34:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor 3:00 a nyolcvanas években azt fiatalként aktív tevékenységet nem fejtett ki, maszek akart lenni, hogy ne függjön az államtól 7:56 1987 novemberében kimentek New Yorkba vásárolni, ott találkozott Püski Sándorral, ott ismerte meg a lakiteleki találkozón elhangzottakat, és könyveket is csempészett haza 11:40 1988. március 15.-én Pozsgay Imre tartott előadást a miskolci egyetemen, amit ő is meghallgatott, ezt követően csatlakozott a szerveződő miskolci ellenzékhez 14:56 nagyon sok barátja azonban nem mert eljönni ezekre a találkozókra 16:15 a cégét eladja, és fotózással foglalkozott a kilencvenes években, majd 1994-ben magánrádiót indítottak, ami szintén nagyon sikeressé vált 20:52 1990 tavaszán hosszasan keresték az országgyűlési képviselő-jelölteket 23:35 Antall Józsefre nagyon büszke volt, és nagyon felkészültnek látták 25:00 felidézi az első röplapjuk elkészítését, és az 1989. március 15.-i megemlékezést 31:10 visszaemlékezik a fotózásának a legnagyobb eredményeire

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Dombovári Tibor, 1956, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: vállalkozó (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 4.

Felvétel helyszíne: Miskolc

Feldolgozásban résztvevő személyek: Varga Enikő

Feltöltötte: magistergimnazium

Interjút készítő iskola: Miskolci Magister Gimnázium