Könyveléstől a TSZ vezetőségig

hossz: 00:28:00

Tárgy: Beszolgáltatás, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 00:00 - Család 01:12 - II. világháború sérelmei 04:24 - Iskolái 05:35 - Rákosi-korszak 12:44 - Munkái 20:40 - Árvíz 21:06 - Járási tanács 24:44 - Rendszerváltás sérelmei 27:06 - TSZ igazgatótanácsi tag

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Oláh Gyuláné, 1941, Makó

Interjúalany foglalkozása: könyvelő (Mezőgazdaság, Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 26.

Felvétel helyszíne: Makó

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kerekes Réka Madár Anita Lovasi Virág Magyar Gergő Juhász Zoltán

Feltöltötte: jagmako

Interjút készítő iskola: József Attila Gimnázium