Közellátást veszélyeztető bűncselekmény

hossz: 00:27:00

Tárgy: ’50-es évek

Interjú rövid leírása: Egy nyugalmazott állatorvos visszaemlékezései gyermek- és ifjúkorára, munkájára, annak változásaira, a rendszer mindennapjaira. 0:21--szülők, származás, továbbtanulás kérdése, nehézségek, egyetemi tanulmányok 7:40--első munkahely, a praktizálás kezdetei, az állatorvoslás változása 11:00--MHK mozgalom, 12:08--orosz megszállás, oktatás a megszállás alatt/után 16:49--megszállást követő rendszer, miért jelentik fel és ítélik el az édesapját "Közellátást veszélyeztető bűncselekmény miatt" 20:15--a rendszerváltás hatása, negatívumai, Európai Unió hatása, különös tekintettel az állattartásra

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Szalay Benő, 1929, Áporka

Interjúalany foglalkozása: Állatorvos (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. November 3.

Felvétel helyszíne: Kunszentmiklós

Feldolgozásban résztvevő személyek: dr. Szalay Benő, Tóth Dóra, Szabó Laura, Kiss Attiláné, Derecskeyné Sipos Etelka, Varga Istvánné

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola