Középiskolai tanárként a szocializmus évtizedeiben

hossz: 00:29:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet , 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy érettségi után nem felvételizhetett orvosira, ezért a tanári pályát választotta (0:05). Szól a szakérettségisek csoportjáról (3:13), majd arról, hogyan helyezkedett el a diploma megszerzése után (5:11). Beszél az iskola és a politika kapcsolatáról, az állami szervek nyomásgyakorlásáról az igazgatóra (9:43), majd az igazgató eltávolításáról (13:32). Beszél az 1956-os forradalom helyi hatásairól, arról, hogy nehéz volt visszatartani a gyerekeket a rádiókból folyó amerikai propaganda ellenére (16:30). Szól az iskolában folyó ideológiai nevelésről, arról, hogy ő szervezte meg a KISZ-t az iskolában (18:58). Elmeséli, hogy egy osztály gyászszalaggal jött iskolába november 4-én, ami kitudódott. Mivel az interjúalany nem volt hajlandó belekeverni az igazgatót, ezért eltávolították a KISZ-ből (22:40). Végül említi az iskolai kötelező programokat (26:05) és a tanárok közötti viszonyt (28:14).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dudevszky Attila, 1931, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 31.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Diákok: Fejős Péter Viktor, Horváth Gábor Tanár: Bátovszki István

Feltöltötte: Balassi

Interjút készítő iskola: Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium