Kollégium a Köztársaság téren

hossz: 00:32:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1940-ben született Bükkszentkereszten. Gyermekkorát beárnyékolta a II. világháború. Szülei nem örültek neki, fiút akartak. Szülei szlovák származásúak voltak, az egész családnak problémákat okozott a magyar nyelv. (04:48) Az általános iskolát szülőfalujában és a sátoraljaújhelyi szlovák iskolában végezte el, mai napig tartja egykori diáktársaival a kapcsolatot. Tanulmányait a Budapesti Szlovák Tanítónőképzőben folytatta. (07:28) 1956 nagy megrázkódtatás volt számára, mert nem hitte volna, hogy szembekerül egy igazi forradalommal. Diáktársaival kíváncsiságból megnézte a város különböző pontjainak eseményeit. A kollégiumban vészelte át a harcokat. A rádióból értesült az eseményekről, de nem volt túl tájékozott. (13:02) Amint lehetett, vonaton hazautazott. Magánál tartott egy képet a forradalomról, ezt megtalálták és elvették tőle, felelősségre akarták vonni, de tanára megmentette. (16:48) Mivel nagyon fiatal volt, a II. világháborúról csak emlékképei vannak, a németek és oroszok elől is el kellett dugni az élelmet, az oroszok erőszakoskodásától és fosztogatásaitól is félni kellett, a nők bujkáltak. (19:02) Kissé jobban emlékszik a Rákosi-rendszerre, a beszolgáltatásokra. (21:32) Beszél pedagógusi munkájáról. Szlovák anyanyelvű gyerekeket tanított, sok szeretetet kapott tőlük. Egykori diákjai máig felkeresik néha. Tanárként is vallásos életet élt. Az előírt kereteken kívül a népszokásokat, népdalokat, hagyományokat is megtanította a gyerekeknek, hagyományőrző egyesületet hozott létre többedmagával. Más csoportokkal is felvették a kapcsolatot, közös programokat szerveztek. (29:38) 1947-ben kezdődött meg szülőfalujában a csehszlovák-magyar lakosságcsere. Mivel szinte teljesen szlovák nemzetiségű volt a település, önkéntesen mehettek a lakosok, minden vagyonukkal együtt. Nagyon sokan az áttelepülést választották. Az interjúalany családjában is nagy viták voltak, végül a maradás mellett döntöttek, ezt később sem bánták meg. (32:02)

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.1. A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Ladányi Endréné (Lujzika néni), 1940, Bükkszentkereszt

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas tanárnő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 2.

Felvétel helyszíne: Bükkszentkereszt

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium