Kulákból tanácselnök

hossz: 00:25:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956, Hétköznapi szocializmus, Oktatás, Tanács, Katonaság, Néphadsereg

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél arról, hogy hogyan hatott a II. világháború, illetve kulák származása a tanulmányaira, továbbtanulására. Beszél katonaéveiről, melyek vége az 1956-os forradalom idejére esett. Elmondja, hogy végül hogyan tudott továbbtanulni, és hogyan lett tanár, majd tanácselnök. 0:21--születése, hogyan hatott a II. világháború az iskolás tanulmányaira; 4:16--miért nem vették fel kulák származása miatt az egyetemre; 5:27--hogyan hatottak az 1956-os események a katonaságból való leszerelésére, mi a véleménye 1956-ról; 11:52--hogyan tudott végül tovább tanulni; 11:52--hogyan tudott végül továbbtanulni és hogyan lesz belőle képesített tanuló; 18:10--hogyan lesz testnevelőtanár; 20:34--tanácselnöki tevékenysége

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Pócsik József, 1932, Kunágota

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. May 18.

Felvétel helyszíne: Pécel

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kovács Borbála, Majoros Dorottya, Siklósi Bálint, Fábián Bertalan, Csikósné Hunics Györgyi

Feltöltötte: Csikósné Hunics Györgyi

Interjút készítő iskola: Török Ignác Gimnázium