Láttuk a délibábot éhesen

hossz: 00:37:00

Tárgy: ’50-es évek, Internálás, Át- és kitelepítések

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy 1950. június 23-án kitelepítették a családját (0:29), az ellenük felhozott vádról (5:23), arról, hogy az Árkus-tanyára kerültek, ahol fél évig egy birkahodályban laktak (5:49). Beszámol arról, hogy milyen munkákat kellett végezniük (7:30), az őrök bánásmódjáról, a büntetésekről (9:34), a tisztálkodási és étkezési lehetőségekről, a szabadnapokról (16:13), a besúgókról (25:22), szabadulásukról (29:55), szakmai pályájáról (31:07), a teljes vagyonuk elvételéről, valamint a kárpótlásról (34:57).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Rab Józsefné, 1931, Beremend

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2011. March 11.

Felvétel helyszíne: Beremend

Feldolgozásban résztvevő személyek: Fenyvesi Róbert Bakonyi Zoltán Dr. Sarudi Zoltánné

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium