Lázadók és újdonságok

hossz: 00:35:00

Tárgy: Kultúra, Rendszerváltás, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1964-ben született Móron, de Vértesacsán nőtt fel. Fegyvergyárban majd kormány vendégházakban dolgozott szobaasszonyként. (00:52) A rendszerváltás idején harmadikos gimnazista volt. Az első jelek azok voltak, hogy a tanárok másképp kezdtek tanítani. (01:50) Nagyszüleinél nevelkedett, akik nem engedték, hogy politizáljon és templomba járjon. (03:02) Beszél kisdobos és úttörő élményeiről. Az ideológiai nevelés a középiskolában kezdődött. (04:52) Elmondja, mit hallott a vértesacsai 1956 utáni kemény megtorlásokról. A megfélemlített lakosok ezután nem mertek ellentmondani a hivatalos pártpolitikának. (06:10) Beszél az úttörőavatásokról, programokról. (07:46) A falubeli pártemberek bármit megtehettek, sokak életét tönkretették. Nagyapja is csak egy budapesti ólomgyárban kapott munkát. (11:20) Visszaemlékszik gyermekkori életkörülményeire. (11:46) Beszél a KISZ gyűlésekről, kirándulásokról. Az interjúalanyt nem érdekelte a politika, csak szórakozott a KISZ-ben. (14:44) Beszél arról, hogy diákként milyen munkákat kellett végeznie a mozgalmak keretében. (18:36) A gimnáziumban a tanárok nem ugyanazt az anyagot adták le, amely a könyvben volt. Az oktatásban is érezhető volt, hogy haldoklik a Kádár-rendszer. (21:10) Érettségi után fegyvergyárban dolgozott újítási előadóként, majd a Belügyminisztériumba került. Ezeken a helyeken el volt zárva az újító politikai eszméktől. Később családjával foglalkozott, nem politizált. A '90-es évek közepén figyelt fel a politikai eseményekre. A tüntetéseken azonban sokszor részt vett. (23:10)Beszél a szórakozási lehetőségekről (Zánka, Csillebérc, disco, konceretek). (29:42) Elmondja, hogyan változtak az életkörülmények, mikor jelentek meg a TV-k, rádiók és egyéb "luxuscikkek". (32:56) Beszél a Kádár-korszak zenei életéről, a régi, de Magyarországon újdonságnak ható külföldi zenekarokról. (34:44)

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Tisza Margit, 1964, Mór

Interjúalany foglalkozása: BM, szobaasszony (Ipar, Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 15.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feltöltötte: magor10

Interjút készítő iskola: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium