Lelkészsors a 20. században

hossz: 00:45:00

Tárgy: Evangélikus egyház, Rákosi-korszak, Kádár-korszak,

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél a II. világháborúval kapcsolatos élményeiről, az orosz megszállásról, az egyház Rákos-korszak, illetve Kádár-korszak alatti helyzetéről. Beszél arról, hogy a rendszerváltás után hogyan jutott ki Brazíliába önkéntes lelkészként, illetve elmondja, hogy véleménye szerint hogyan hatott az evangélikus egyházra a rendszerváltás. 0:10--diplomázása, a soproni teológia, diploma utáni elhelyzkedése; 4:10--útkeresése az egyházon belül; 9:6--II. világháború, az orosz bevonulás, a katonák viselkedése; 15:55--az egyház helyzete a Rákosi-korszakban; 20:15--találkozása Nyers Rezsővel, és ennek hatása az interjúalany Káldival kapcsolatos viszonyára; 27:7--hogyan változott meg az egyház és személyes helyzete a Kádár-korszak végére, milyen volt az egyház közösségi élete; 36.31--a rendszerváltás mit jelent az egyház életében, hogyan jutott ki önkéntes lelkészként Brazíliába; 39:40--mit tapsztalt, amikor visszatért Brazíliából Magyarországra, hogyan helyezkedik el egy börtönbe lelkészként; 42:52--milyennek gondolja az egyház mai helyzetét

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
3.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Görög Tibor, 1916, Tés

Interjúalany foglalkozása: Egyház

Felvétel időpontja: 2011. March 9.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Diákok: Szabó Melinda Török Ferenc László Lilla Fejős Péter Viktor Tanár: Molnár Zsolt

Feltöltötte: Balassi

Interjút készítő iskola: Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium