Lengyelek vagyunk, minket úgy hoztak

hossz: 00:45:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború)

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1923-ban született Hrodnában (Fehéroroszország, akkor Lengyelország). Beszél családjáról, lengyel származásáról. (01:06) Beszél a II. világháború kezdetéről, Lengyelország lerohanásáról, arról, hogyan érintette ez családját. (07:26) Családjával a németek és az oroszok elől próbáltak megszökni, de elfogták és dolgoztatták őket. (22:30) Beszél arról, amikor az oroszok elfoglalták a területet. A németek hadifogságba estek, rettenetes körülmények között. (29:12) Elmondja, hogyan változtak meg 1945 után a körülmények. (33:50) Az interjúalanyt letartóztatták. (36:46) Beszél munkájáról, mészkőtörőben majd üveggyárban dolgozott. (41:32) Beszél apja betegségéről, haláláról, férjével való megismerkedéséről. (45:28)

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: F. F., 1923, Hrodna

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. April 8.

Felvétel helyszíne: Lajosmizse

Feltöltötte: hevci-maci

Interjút készítő iskola: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium