Lenin vallási leszármazottja voltam

hossz: 00:20:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél ateista családi gyökereiről, megtérésének útjáról, és arról, hogy hogyan került kapcsolatba a Hit Gyülekezetével. Elmondja, hogy a hit miben változtatta meg az életét, és mit szólt környezete a megtéréséhez. Végezetül szól arról, hogy miben volt más a rendszerváltás előtti és utáni korszak a vallásgyakorlás szempontjából. 0:10--családja vallási háttere; 1:47--mennyire volt téma az iskolában a vallás; 4:1--milyen megkülönböztetés éri a megtérése után, milyen volt a megtérésének a folyamata; 11:45--hogyan került kapcsolatba a Hit Gyülekezetével; 13:41--miben változtatta meg mindez az életét; 16:28--mit szóltak a hozzátartozói a megtéréséhez; 17:29--a rendszerváltás előtt milyen körülmények között tudták gyakorolni a hitüket; 18:46--milyen üzenete van azok számára, akik nem éltek abban a korszakban, mi a véleménye a Kádár-korszakról

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Arató Ádám, 1962, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Lelkész (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. April 20.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kulcsár Árpád, Seregi Károly, Opauszki Máté, Molnár Kristóf, Petrőcz Rafael

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény