Lesz, ami lesz, mi akkor is ide fogunk járni

hossz: 00:33:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél istenfélő, katolikus családjáról (0:30), a megtéréséhez vezető útról, amit az indított el, hogy a vőlegényével az esküvő előtt szétváltak (1:20). Beszél a folyamatról, ahogy először a katolikus egyházon belül, majd azon kívül találta meg Istent, illetve arról, hogyan változott emiatt szüleivel való kapcsolata (5:10). Szól arról, hogy mit szóltak főiskolai barátai a megtéréséhez (8:15). Szól arról, milyen volt a katolikusok viszonya a rendszerhez a Kádár-korban (9:15), majd arról, miként jelentették fel, amikor a hitéről beszélt egy párttag férfi feleségének (12:30). Beszél a kommunista állam és a hit konfliktusáról, például, mikor a rendőrség megzavarta az istentiszteletet, Németh Sándort és Juditot nem hagyták külföldre utazni, vagy amikor az interjúalanyt az albérletében zaklatta a titkosszolgálat (16:16). Szól a gyülekezet megszervezéséről, például arról, hogy egymás telefonszámát nem írták fel, éppen azért, hogy ne térképezhessék fel a kapcsolatrendszerüket (18:26). Szól az utcai evangelizáció beindulásáról (19:48). Beszél arról, hogy a katolikus egyházat és a Hit Gyülekezetét is figyeltette a rendszer (22:30). Megemlíti férjhez menetelét, és azt, hogy az SZDSZ későbbi prominensei közül sokakkal jóban voltak, és segítettek a párt megszervezésében (27:10). Végül a Kádár-korszakot és a rendszerváltás óta eltelt éveket hasonlítja össze a vallásszabadság szempontjából (29:52).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Mészáros Istvánné, 1961, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Védőnő (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. February 18.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bikki Levente, Molnár kristóf

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény