Lógó Pongrác életútja

hossz: 00:27:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Szovjet megszállók

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a családjáról, magáról (0:18), tanulmányairól (2:45), a katonaságról (4:32), a második világháború alatti katonai szolgálatról, az újvidéki bombázásokról, az első bevetéséről az oroszok ellen, arról, hogy Szálasira is fel kellett esküdni (9:58), a hadifogságról (12:47), Szovjetunióba hurcolásáról és lágerbeli emlékeiről (20:16), végül hazatéréséről (25:52).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.5. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.4. Kitelepítésekről – a háborút követő megtorlásokról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Lógó Pongrác, 1921, Jánoshalma

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. July 1.

Felvétel helyszíne: Jánoshalma

Feldolgozásban résztvevő személyek: 1. Nagy Andrásné 2. Kiss Hajnalka 3. Kovács Jenő 4. Bereczki Annamária

Feltöltötte: nikli

Interjút készítő iskola: Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium