Lovas hagyományőrzés – Földi Pál

hossz: 00:35:00

Tárgy: 1956, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 00:10 - születés, család, ősök, 4:40 - munkahely, belépés a hadseregbe, tiszti főiskola, 5:30 - katonai pályafutása, tiszti karrier, légierőnél eltöltött 30 év, 14:36 - könyvírás, hadtörténeti írások, 21:36 - család és a ló kapcsolata, lovas hagyományőrzés, 27:00 másfajta hagyományőrzés (pl.: gyalogság, tüzérség) 30:00 - hagyományok megőrzése a jövőben, 34:00 - lovassport eredmények

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól

Interjúalany: Földi Pál, 1938, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas – korábban katona (Fegyveres testületek)

Felvétel időpontja: 2010. December 10.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Takács Kristóf Kovács Péter

Feltöltötte: Ciszterci Rend

Interjút készítő iskola: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma