Magyar népmese – igaz „mese”

hossz: 00:33:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, Kunszentmiklósra járt gimnáziumba 54-58 között, mesél a környezete élményeiről a Rákosi-rendszerből, 6:48 a középiskola könyvtárában használhatták az indexen lévő kötetetek is 7:26 1956-nak voltak előzményei, benne volt a levegőben, ő szavalta el a Nemzeti dalt 1956-ban, pár nappal később Budapestre utaztak, hogy újságokat szedjenek össze 12:08 átkutatták a kollégiumot, de a nála lévő riasztópisztolyt nem találják meg 14:16 szerepe miatt el kellett hagynia a falut, és a gimnáziumot is, Kalocsára veszik fel 18:01 a környezetében sokan féltek ellentmondani a rendszernek 19:15 érettségi után nem veszik fel sehová, ezért segédmunkákat végzett térképészeti szervezeteknél 22:43 a katonaság után a filmművészeti érdeklődése miatt került a kecskeméti filmstúdióba, onnan pedig a Pannonia Filmstúdióba jelentkezett, ott is sok politikailag üldözött ember dolgozott 30:14 az elkészített filmekről mesél (Mesék Mátyás királyról, Magyar népmesék, Mondák a magyar történelemből)

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Mikulás Ferenc, 1940, Dunapataj

Interjúalany foglalkozása: rajzfilmstúdió vezető (Művészet)

Felvétel időpontja: 2010. December 16.

Felvétel helyszíne: Kecskemét

Feldolgozásban résztvevő személyek: Mikulás Ferenc, Derecskeyné Sipos Etelka, Kiss Attiláné, Horváth Attila, Kiss Viktória, Krepsz Bea

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola