Majd belejössz, elvtárs!

hossz: 00:39:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1942-ben született Szolnokon. Pedagógus volt és a közigazgatásban dolgozott. Mivel beatzenész volt, szülővárosában nem kapott állást. Újszászon dolgozott 5 évig, majd Monorra került közművelési felügyelőnek. Beszél az itt végzett munkájáról. Többször próbálták megvesztegetni, sikertelenül. (08:50) A Pest megyei Tanács Oktatási Osztályára került. Két évet dolgozott ott, nagyon rossz, nehezen elviselhető munkája volt: jogszabályokat olvasott, nyilvántartó lapokat lyukasztott. (13:46) Ezután a tiszaföldvári végrehajtó bizottság titkára (jegyző) lett. Ellenőrizte, hogy törvényesek-e a tanács intézkedései. Pozíciója miatt be kellett lépnie az MSZMP-be. (16:50) Elsősorban a sporttal, a kézilabdával foglalkozott még. (18:26) Az interjúalany Gyömrőre költözött, beszél az akkori körülményekről, a tanács működéséről. (25:40) Beszél a '80-as években kezdődő gazdasági hanyatlásról. Úgy véli, hogy ekkorra a helyi vezetők megfelelő iskolázottságúak és rátermettek voltak, de nem kaptak szabad kezet a "Párttól". Azonban Gyömrőn általában a józan ész és nem a politika döntött. (29:30) A rendszerváltáskor az interjúalanynak be kellett fejeznie közszolgálati munkáját. Nem foglalkozott politikával, mégis őt tartották a régi rendszer megtestesítőjének. (31:54) A rendszerváltás után több munkája is volt, majd újra tanári állást kapott. (34:20) Beszél a rendszerváltás utáni gyömrői politikai helyzetről. (37:50) Kilenc évig tanított, majd újra a polgármesteri hivatalban dolgozott. Innen ment nyugdíjba. (39:02)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Gulyás László, 1942, Szolnok

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus (Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 16.

Felvétel helyszíne: Gyömrő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Harmos Sára Bagdi Richárd Forgács Attila, pedagógus

Feltöltötte: forgacsattila

Interjút készítő iskola: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola