Major Józsefné életútja

hossz: 00:39:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), ’50-es évek, Sport

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél katona édesapjáról és családjáról (0:39), a II.világháború alatti élelmiszerhiányról , és a háborús eseményekről, a háborús hétköznapokról, a házukat ért találatokról (1:50), a szovjet megszállásról (9:18), az állattartásról és a korabeli megélhetési viszonyokról, szegénységről (12:32), az államosítások családra gyakorolt hatásairól (15:23), az óvodáról és iskolai tanulmányairól (19:00), szülei elhelyezkedéséről a családi vállalkozás államosítása után (21:50), a teljes foglalkoztatottságról (23:55), a téeszesítésről és a mezőgazdasági dolgozók helyzetéről a Rákosi-korszakban (25:13), az iskolai sportról és szakkörökről (30:28), az 1956-os emlékeiről (33:38), majd visszatér a sportra (37:50).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Major Józsefné, 1941, Győr

Interjúalany foglalkozása: könyvelő, irodai alkalmazott (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. October 17.

Felvétel helyszíne: Győr

Feldolgozásban résztvevő személyek: Berta Somogyi Tamás, Pintér Zsuzsa

Feltöltötte: bstamas

Interjút készítő iskola: Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda