Medikusként a forradalomban

hossz: 00:28:00

Tárgy: 1956, ’50-es évek, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a tanulmányairól, gyerekkoráról, szüleiről (0:15), szegedi egyetemi éveiről, a politika beleszólásáról a mindennapokba (4:10), első munkájáról (8:24), a szegedi 1956-os forradalmi eseményekről, annak közvetlen előzményeiről, az október 22-i színházi előadásról, a szovjet csapatok megjelenéséről (9:18), beszámol a szegedi mártír, Schwartz Lajos lelövéséről és boncolásáról (13:51), Rákosi Szegeddel szembeni antipátiájáról (16:53), a Kádár-korszak enyhüléséről, a Szegeden végbement fejlődésről (17:57), a magyar egészségügy fejlődéséről a Horthy- és Kádár-korszakban (19:32), és arról, hogy a nyugati egészségügyben ennél is sokkal nagyobb előrelépés mutatkozott (20:40). Mesél a rendszerváltásról, a megszállók erejéről (22:42), Antall József jóhiszeműségéről (24:55), végül az orvosok kivándorlásáról (26:22).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Prof. dr. Baradnay Gyula, 1931, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: orvos professzor (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. February 21.

Felvétel helyszíne: Szeged

Feldolgozásban résztvevő személyek: Muhari Petra, Nagy Bernadett - tanulók Halász Ervin - tanár Mészáros Imre - oktatástechnikus

Feltöltötte: halasze

Interjút készítő iskola: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola