Még most is pedagógus vagyok

hossz: 00:33:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, a pegadógus gyökerekről, és tevékeny gyermekkoráról (0:10). Beszél arról, mi történt a háborúban Madarason. Beszél a német katonák foglyokkal való bánásmódjáról, a légiharcokról, és a feketepiacról (4:10). Beszél a tanítóképzőben töltött iskolaéveiről, a fegyelemről és az oktatás jellegéről (8:16). Szól arról, hogy milyen nehézségeik támadtak fiatal párként, és hogyan tudtak elhelyezkedni fiatal pedagógusként (11:03). Beszél az úttörőtáborok megszervezéséről (17:05), különös tekintettel a parádi táborra és az élelmezésre (23:25). Szól a táborokban uralkodó pontosságról és fegyelemről (28:00). Végül arról szól, hogy miként távozott a tanári pályáról (29:40), és arról, hogy milyen jutalmakban és elismerésekben részesült (31:50).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről

Interjúalany: Borits Antalné, 1935, Madaras

Interjúalany foglalkozása: nyugalmazott tanítónő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. April 8.

Felvétel helyszíne: Kiskunfélegyháza

Feltöltötte: hevci-maci

Interjút készítő iskola: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium