Meg voltam elégedve, jó helyen dolgoztam

hossz: 00:26:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1943-ban született Nyírcsaholyon (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Beszél az '50-es évekről. Nagycsaládban élt. Feketevágás miatt édesapját egy év börtönre ítélték. (02:00) A rossz körülmények miatt már előre érezték az emberek a forradalom kitörését. Az 1956-os eseményekről az interjúalany a rádióból értesült. A Budapesten élő rokonságból többen disszidáltak. (04:22) A forradalom leverése után kissé javult a helyzet, de voltak megtorlások. (05:24) Az interjúalany iparosmester mellett tanult és dolgozott, majd egy asztalosbrigádba került. Jól dolgozott, már tanulóként sokat keresett. (07:12) 1963-ban vonult be sorkatonai szolgálatra, raktáros lett. Utána folytatta asztalos munkáját, az egész országot bejárta, brigádvezető lett. (09:10) Beszél családalapításáról. Felesége a TSZ-ben dolgozott. A TSZ a kezdeti nehézségek után véleménye szerint jól működött. 2 gyermeke, 3 unokája született. A Kádár-rendszer utolsó éveivel elégedett. (12:22) Beszél arról, hogy édesapja a II. világháború után amerikai hadifogságba esett. Összehasonlítja apja hadifogoly életét saját sorkatonai szolgálatával. (15:40) Elmondja, milyen nehezen élték meg édesapja börtönévét. Kisgyermekként már a földeken kellett dolgoznia. Áttér a külföldi gyárlátogatásokra. (17:44) Elmondja, milyen volt egy átlagos munkanap a Kádár-korszakban. Maszekolt, így a '80-as években már jól keresett, autója is volt. (22:26) Elmondja, hogyan lehetett protekcióval és megvesztegetéssel könnyebben "színhibás" autót szerezni. (23:40) Beszél családjáról, a mindennapi életükről. (26:16)

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Gergely Sándor, 1943, Nyírcsaholy

Interjúalany foglalkozása: asztalos (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. June 16.

Felvétel helyszíne: Nyírcsaholy

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gergely Kristóf Kicsák Barnabás Sipos Péter Tanárok: Kirilla Pál Málnás Szilárd

Feltöltötte: maszi59

Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM