Megtalált élet

hossz: 00:46:00

Tárgy: Mindennapi élet , Egyházak

Interjú rövid leírása: Nagyapja mezőgazdász volt, a helyi TSZCS-ben dolgozott. Bár nem volt vallásos, de az ember- és természetszeretetre nevelte(0:47). Nagyanyjával élt, ő szigorúbb volt hozzá, viszont ez mindenképpen jó hatással volt Szekeres atyára(2:07). A háztájiban ló, tehén, tyúk, stb állatok is voltak(3:33). Az általános iskolát falun, Dányban kezdte(4:37).14 éves korában Budapestre került egy kereskedelmi szakközépiskolába(6:34). A közösségi élet reményében már korán templomba kezdett járni és ministráns lett(6:45).Már ekkor is pap szeretett volna lenni, de alkalmatlannak tartotta magát a papsági életre(7:50). Dányban javarészt katolikusok éltek\élnek és a település fele rendszeresen járt templomba(8:47). Dányban a templomi liturgián kívül nem léteztek különféle klubok, körök, pusztán a templomba járás kapcsolódott a vallási élethez(9:50). A falau java hívő volt, a '60-as években ezért a kommunisták Dányban is próbálták egyházellenességre buzdítani a lakosságot(10:39). Az érettségi után a kereskedelemben 5 évig dolgozott, többek között a Corvin áruházban, de már a középiskolás évei alatt is egy vasedényboltban, egy élelmiszerboltban, egy mészárszéken volt gyakornok(13:01).18 évesen egy sütőipari cégnél sofőr lett(15:13).22 évesen vonult be Isaszegre katonának, ott másfél évig állt szolgálatban, mint egy elsőlépcsős(közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium alá rendelt egység) alakulat tagja(16:15).A hadseregben is sofőr lett, alakulatában pedig összeismerkedett jópár hivő fiatallal is(18:26). A vallás közösségi élményei ma és akkor is kevésbé volt elfogadott. Ezt ha minimálisan is, de Szekeres atya meg akarta változtatni(20:46). Már a hadseregben is igyekezett vallási meggyőződései alapján cselekedni(22:05). A laktanyában minden vallásos iratot, tehát a Bibliát is tilos volt forgatni(24:05).Először írnok lett(25:26), majd pedig egy autóbuszvezetői tanfolyamon vett részt - Jézus tanításának segítségével(27:25).A leszerelés után is sofőr lett ugyanannál a sütőipari cégnél, ahol a sorkatonság előtt is dolgozott(30:19).Végülis nem a házasságot, hanem a teológiát választotta - így került papi szemináriumba(32:36). 1983. június 27.-án bement a helyi templomba és jelentkezett is a szemináriumba(33:49). A váci püspökségen jelentkezett, onnan pedig Egerbe küldték tanulni(35:56). Itt egyháztörténelmet, filozófiát, biblimagyarázatokat, egyházi énekeket, stb tanult(36:20).Otthon nem mondta el, hogy papságra adta a fejét, de barátai többnyire elfogadták döntését(39:16). Először Vácon volt káplán 1 éven keresztül, ahol javarészt hittanórákat tartott és kórházi szolgálatot látott el(40:14). Később Kiskunhalasra helyezték át, ahol 3 és fél évig paposkodott(40:48).1993 márciusától önálló lett, plébánosként szinte bejárta az egész országot(41:05). A tábori lelkészség történetét vázolja fel általánosságban(41:50).Nem sokkal ezután Váci püspökség 6 évig tábori lelkészszlgálatra nevezte ki(42:49).Fogalommagyarázat(44:27).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Szekeres Mihály, 1959, Gödöllő

Interjúalany foglalkozása: plébános (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. May 2.

Felvétel helyszíne: Hatvan

Feldolgozásban résztvevő személyek: Walter Monika, Friedrich Tünde, Forgóné Balog Tímea

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola