Megtaláltam a hivatásom – Remzső Zoltánné vöröskeresztes titkár életútja

hossz: 00:45:00

Tárgy: 1956, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az intejúalany beszél gyermekkoráról, iskoláiról, különböző állásairól, különös tekintettel legutolsó munkahelyére, a vöröskeresztre. 00:27--1956-tal kapcsolatos emlékei 1:52--tanulás, középiskola, mit oktatknak a közgazdasági technikumban 3:33--KISZ, miért zárják ki a helyi KISZ-ből 5:14--első munkahelye (békéscsabai konzervgyár) 6:55--termelőszövetkezetek, jelentése, működése, agitátorok működése, a TSZ és az állami gazdaság közötti különbség 9:35--munka a gyárban, munkaverseny, sztahanovisták 16:00--munkamegosztás és árucsere a KGST-n belül, a korabeli fizetés értéke, munkaszervezés a gyárban 21:00--szórakozás, bálozás 23:17--szülési szabadság változása a korban, elhelyezkedési lehetőségek a szülés után, az interjúalany férjének munkája a Honvédségnél 28:55--munkája a polgári védelemnél ("légó"); ennek létrejötte, feladatai 35:00--hétvégi szórakozás, kommunista szombatok 37:00--hogyan került a vöröskereszthez dolgozni, mit dolgozott itt

Említett időszakok, témák:
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Remzső Zoltánné Edit, 1944, Békéscsaba

Interjúalany foglalkozása: VÖRÖSKERESZTES TITKÁR (Egészségügy, Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. November 8.

Felvétel helyszíne: Vác

Feldolgozásban résztvevő személyek: TALAPA LILI - RIPORTER, DIÁK BAKONYI VALENTIN - OPERATŐR, DIÁK KMETTYNÉ BALOGH ZSUZSANNA - TANÁR, VÁGÁS

Feltöltötte: Madách Imre Gimnázium

Interjút készítő iskola: Madách Imre Gimnázium