Megtört élet - 1956

hossz: 00:51:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyermekkoráról, iskolás éveiről, az 50-es évek mindennapjairól. Gyermekként apja példája nyomán pedagógusnak készült. (05:36) Elemi iskolásként élte át az 1956-os eseményeket Győrben. Édesapja, Tihanyi Árpád aktívan részt vett a győri és mosonmagyaróvári forradalmi megmozdulásokban. Tevékenységéért elfogták és halálra ítélték. (22:28) Részletesen elmondja édesapjának letartóztatását, a bírósági eljárást. A család nem kapott értesítést a családfő kivégzéséről, így sokáig még annak halála után is várták a kegyelmet. (35:24) A teljes vagyonelkobzás mellékbüntetés miatt a család még nehezebb helyzetbe került. (38:56) Felolvassa édesapja búcsúlevelét. (40:12) Elmondja a megtorlások miatt csonkává vált családok nehéz sorsát. Emléktáblát állítottak az ő emlékükre. (44:50) Beszél kórházi munkájáról, hogyan hat 1956 emléke mai napig életére. (51:54)

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Tihanyi László, 1949, Győr

Interjúalany foglalkozása: Műszaki ügyintéző (csoportvezető) (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. March 23.

Felvétel helyszíne: Győr

Feldolgozásban résztvevő személyek: Fábián Rozvita Bán Benedek

Feltöltötte: kszil

Interjút készítő iskola: Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ