Menekülés a háború elől

hossz: 01:00:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), ’50-es évek

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, különösen a leventemozgalomról (0:00). Beszél arról, miként fogták el magyar katonák és elvitték Nyugatra (3:48). Szól arról, hogy hogyan szökött meg a hadseregből (7:55), majd arról, hogyan kapták el rövid időre a csendőrök ismét hazafelé menet (12:55). Hazafelé menet magyar katonák még háromszor megállították, de mindannyiszor elengedték (16:15). Mikor hazaért, még visszamentek apjával az elhagyott fogatért, amit vissza is tudtak vinni (23:30). Az orosz megszállásról, a katonák viselkedéséről, a fosztogatásról is szól (30:20). Majd a harmincas évek propagandájáról szól, és értékeli a II. világháború eseményeit (37:31). Beszél az ötvenes évek elejének katonai szolgálatáról, és arról, hogyan kényszerítették be a pártba azért cserébe, hogy az öccsét áthelyezzék a munkaszolgálatról a rendes hadseregbe (45:02). Szól munkájáról, a katonai és polgári repülőterek építésében való részvételről (48:48), valamint az 1950-es évek mindennapi életéről (51:12). (54:25). Végül a korai hatvanas évekről szól, valamint a szövetkezetesítésről, és arról, hogyan rúgták ki, mikor nem akart elmenni agitálni (54:25).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról

Interjúalany: Patik János, 1927, Zsombó

Interjúalany foglalkozása: ÁFÉSZ-előadó (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. February 6.

Felvétel helyszíne: Zsombó

Feldolgozásban résztvevő személyek: Tóth Lili, Szóri Dóra, Gabona Attila - diák, Fülöp András - tanár, Mészáros Imre – oktatástechnikus

Feltöltötte: halasze

Interjút készítő iskola: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola