Mesterek és tanítványok

hossz: 00:28:00

Tárgy: Rendszerváltás, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, oktatásáról, és a nyári kutatótáborokról Ódorváron (0:13). Szól arról, hogy egyetmre felvételi nélkül jutott be egy pályázat segítségével, valamint arról, hogy akkor már családos ember volt, s ezt nehéz volt összeegyeztetni a tanulással (1:10). Beszél fontos tanárairól és meghatározó szerepükről képzésében (4:20). Elmeséli, hogyan került Pásztóra múzeumigazgatónak, miként nyitották meg az Oskolamester Házát (5:10). Beszél a magyar őslénytan nagy leletegyütteseiről és arról, hogy új harmadidőszaki kisemlős fajokat írt le (8:45). Szól arról, hogy intézményvezetőként hogyan találkozott a politikával rendszerváltás előtt és után (10:00). Szól a feleségével együtt szervezett diáktáborokról, melyek célja egy új kutatógeneráció kinevelése (13:05). Beszél szakmai előmeneteléről és a külföldi publikálás sikereiről és nehézségeiről (15:24). Szól külföldi utazásairól, amiket először biciklivel tett meg, aztán pedig ösztöndíjak keretében: Törökország, Horvátország, Görögország (17:12). Szól arról, hogy Brazíliában is tudott kutatni, illetve a jugoszláv polgárháború szörnyűségeiről (19:00). Beszámol a török területeken végzett munkájáról, Bulgária nyolcvanas évek végi törökellenes kampányáról, valamint arról, hogy milyen szeretettel viseltetnek a görögök, törökök és a kurdok a magyarok iránt (22:20).

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Dr. Hír János, 1956, Tiszaföldvár

Interjúalany foglalkozása: múzeumigazgató, kutató (Tudomány)

Felvétel időpontja: 2011. April 4.

Felvétel helyszíne: Pásztó

Feldolgozásban résztvevő személyek: Farkasvölgyi Domokos

Feltöltötte: mixat

Interjút készítő iskola: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium