Minden Áldás

hossz: 00:51:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkori élményéről arról, hogy nem viselte el a békétlenséget (0:38), majd rátér oktatására és arra, hogy társaival együtt eltiltották őket egy tornabemutatótól, mert istentiszteleten jártak (02:00). Elmeséli, hogyan döntött oda, hogy teológiát megy tanulni, valamint azt, hogy milyen tárgyakat és nyelveket kellett tanulnia (04:40). Szól a kollégiumi életről és arról, milyen lehetőségei voltak a külföldre való utazásnak (10:25). Beszél pályája nehézségeiről, arról, hogy nőként lett lelkész, valamint arról, hogy milyen hátrányok érték férjét azért, mert ő lelkész (13:30). Szól arról, hogy milyen változásokat hozott a rendszerváltás a térség lelki életében (21:55). Beszél a református egyház javainak, ingatlanjainak visszaszerzéséről és hasznosításáráról, valamint arról, miként pályáztak egy idősek otthona létrehozására (25:30). Összehasonlítja a rendszerváltás előtti és utáni hitéletet és az egyházakhoz való visszatérést (31:20). Beszél az istentiszteletek melletti egyéb közösségi alkalmakról (34:00), valamint a lelkészi munkára való aprólékos készüléséről (38:00). Végül a református egyház 21. századi küldetéséről szól (45:28).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Földesiné Kántor Mária, 1950, Sárospatak

Interjúalany foglalkozása: Református lelkész (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. March 22.

Felvétel helyszíne: Hernádnémeti

Feldolgozásban résztvevő személyek: Simon Fruzsina Zombor Sára

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium