Minden helyzetben jó döntést kell hozni

hossz: 00:20:51

Tárgy: Egyházak, Vallási élet

Interjú rövid leírása: Mosberger Viola baptista lelkész lányaként nőtt fel. Életkora miatt nem hagytak mély nyomot benne az ötvenes évek első felének politikai viszonyai, de idősebb testvéreinek továbbtanulását nagyon megnehezítette édesapjuk foglalkozása. Az interjúalany mesél a karcagi gimnázium igazgatójáról, aki 1956-ban kivitte a diákjait a tüntetésekre, majd a forradalom bukása után több tanártársával együtt eltűnt, s helyükre politikailag megbízható tanárokat helyezett a hatalom. Az 1970-es években Mosberger Viola Pécsre került, ahol egy imacsoport tagja lett. A csoport tagjait hitük gyakorlása miatt munkahelyi, családi atrocitások érték. Az interjúalany összehasonlítja azt is, hogy mennyivel volt más, és nehezebb a vallás gyakorlása a rendszerváltás előtt, mint azt követően. 0:18--gyermekkora, családja vallási háttere; 1:45--milyen atrocitások érték a családját a vallásosságuk miatt; 4:44--milyen atrocitások érték annak az imakörnek a tagjait, amelybe ő is járt; 9:10--milyen veszélyek leselkedtek rájuk abban az esetben, ha kiderült, hogy vallásos életet élnek; 10:47--hogyan tudták gyakorolni a hitüket; 11:23--milyen újdonságokat hozott a vallásgyakorlatban a rendszerváltás; 13:13--személyes megtérésének története; 14:50--üzenete azok számára, akik manapság gyakorolják a hitet; 16:25--miért akartak a férjével disszidálni

Említett időszakok, témák:
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Mosberger Vilmosné Viola, 1954, Gyula

Interjúalany foglalkozása: gondozó (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. May 4.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Seregi Károly, Kulcsár Árpád, Molnár Kristóf, Opauszki Máté, Petrőcz Bátor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény