Mindig csak adni

hossz: 00:47:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet, Oktatás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (0:29), összefoglalóan az életéről (3:04), az úttörőtáborokról, iskolai túrázásokról (7:10), kereskedelmi szakmai gyakorlatáról (9:00), szakmai pályafutásáról, funkcióiról, elismeréseiről (11:13), a szakszervezetről (15:23), az iskolai könyvtár felvirágoztatásáról ,a KISZ-ről és az iskolai klubéletről (17:26), a Kálvineumról, amely kezdetben az elhunyt református papok gyermekeinek elhelyezéséről gondoskodott (20:59), és hosszan mesél Veress Ferencről, az iskola névadójáról (28:00).

Említett időszakok, témák:
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Bagossi Gáborné, 1949, Hajdúböszörmény

Interjúalany foglalkozása: pedagógus, könyvtáros (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 28.

Felvétel helyszíne: Hajdúböszörmény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Orbán András

Feltöltötte: evikek

Interjút készítő iskola: Veress Ferenc Szakképző Iskola