Mindig kultúros akartam lenni

hossz: 00:28:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Pártélet, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 gyerekkor, mesél a kultúra iránti elköteleződés gyökereiről 3:01 mesél a középiskolás évekről, egyenruhát kellett viselniük, külön voltak a lány-, és fiúgimnáziumok 6:13 a szombathelyi főiskolán végzett népművelői szakot, majd később az ELTÉ-n kulturális menedzseri szakot, mesél a disszidálásokról 8:07 mesél a művelődési házakról, oda azok jártak, akik önként akartak odamenni, nem volt kötelező 11:55 felajánlják neki az egyik ifjúsági ház igazgatói állását 13:29 az úttörőmozgalom, és az ifjúsági vezetők korabeli szerepéről beszél 21:02 a pártba történő belépéshez két patrónus ajánlása kellett, így lépett be a pártba, de ott is ifjúságpolitikával és kultúrával foglalkozott 24:02 a sok foglalkozást nem a társadalom parancsuralmi rendszereként fogja fel, hanem a szabadidő eltöltéseként, ilyen volt pl. az úttörő-vasút, a csillebérci vagy a zánkai tábor

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről

Interjúalany: Sógor Ferenc, 1945, Sopron

Interjúalany foglalkozása: kultúrház igazgató (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 3.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bartus Gergő, Kasznár Éva, Mácsadi László

Feltöltötte: Farkas Gábor

Interjút készítő iskola: Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium