Mindig mi voltunk a kivetettek

hossz: 00:36:00

Tárgy: ’50-es évek, Át- és kitelepítések, Internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél az ötvenes évekbeli kitelepítéséről, a padlássöprésekről, az ötvenes évek légköréről (1:19), családja 1951-es internálásáról (4:10), a táborbeli körülményekről (7:58), kitér a szabadulásuk utáni időkre (11:32), az 1956-os forradalomról és a hazaköltözéssel kapcsolatos próbálkozásokról (12:59). Beszámol arról, hogy miket vehettek magukhoz az elhurcolás napján (16:32), a rendszerváltás utáni kárpótlásról (18:51), a táborbeli közösségekről (19:50), az ott végzett munkákról (21:16), a kitelepített görög emigránsokról, és azok szökési kísérletéről, valamint egy másik szökési kísérletről (23:10), a szabadságvágyról, Sztálin halálról, Nagy Imréről és az enyhülésről (26:04), a táborbeli tanulási lehetőségekről (28:45), arról, hogyan értesültek a szabadulásról, és hogyan zajlott (31:06), arról, hogy az ötvenes években mindenki számított arra, hogy elviszik (32:38), a hazatérésük utáni hátrányos megkülönböztetésről, korlátozott lehetőségekről (33:54), végül a kitelepítettekkel való kapcsolattartásról (34:51).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.1. A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Csók Ernő, 1939, Pécs

Interjúalany foglalkozása: gépkocsivezető (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 18.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy AndrásnéFenyvesi RóbertSarek Gergő

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium