Moszkvától Londonig bebádogoztak minden ablakot

hossz: 00:36:00

Tárgy: 1956, Szovjet megszállók

Interjú rövid leírása: Az interjúalany az 1956-os forradalomról beszél. Említi az első felvonulást és az ávósok támadását (0:11), illetve a nemzetőrség megszervezését (7:18). Hangsúlyosan szól a szovjet bevonulásról (8:26), és a mecseki ellenállás megszervezéséről (10:25). Beszél arról, miként keveredtek tűzharcba Pécsváradon (16:11), hogyan hallgatták ki, hogyan került börtönbe, és hogy milyen volt a kádári megtorlás (19:22). Külön szól a sötétzárkáról (27:24), az őrök kegyetlenségéről (29:17), a szabadulásról és az azt követő életről (33:14).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól

Interjúalany: Nagy József, 1936, Pécs

Interjúalany foglalkozása: gépjármű oktató (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. October 26.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Andrásné, Divják Dóra

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium