Mózes Pál Interjú

hossz: 00:39:00

Tárgy: Pártélet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyerekkor, a szülei horvát anyanyelvűek voltak; a tovább tanulását anyagiak miatt nem tudták vállalni 4:40 asztalosként végzett 5:44 1950-ben behívják katonának, ott egy iskolát végeztettek vele, de jól jött neki a későbbiekben a rendszerszemlélet a későbbi szervezőmunkáinál 8:00 leszerelése után a kanizsai faipari vállalathoz került, először mint művezető, majd mint igazgató, ezalatt elvégezte a nagykanizsai közgazdasági technikumot 9:34 elkerül Budapestre, két éves politikai főiskolára 10:32 a nagykanizsai tanácsnál kezdett dolgozni, a város akkor le volt maradva a fejlődésben 18:26 minden osztályvezetőjét lecserélte a városvezetése kezdetén, létre kellett hozni egy új apparátust 22:00 Nagykanizsát kereskedővárosból egy ipari várossá alakították át, de az ipari lehetőségeiket bővíteni kellett, az összes fontosabb vezetővel tárgyalt a különböző lehetőségekről 25:36 csinálni kellett egy másik városrendezési tervet 29:50 az új csapatot visszafogottan fogadta a város, mivel vidéki volt, nem a városban született 34:18 kudarcnak élte meg, hogy a város régi hagyományaira nem fordítottak elég figyelmet, és azt is, hogy a város régi címerébe betetették a vörös csillagot

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Mózes Pál, 1932, Murakeresztúr

Interjúalany foglalkozása: Politika

Felvétel időpontja: 2011. January 26.

Felvétel helyszíne: Nagykanizsa

Feltöltötte: batthyany lajos gimnazium

Interjút készítő iskola: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola