Munkaszolgálat Oroszországban a disznók mellett

hossz: 00:47:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1924-ben született Mérken (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Beszél családjáról. Hatan voltak testvérek, bátyját a nyilason leventeként elhurcolták, fogságba esett. 1945 januárjában a család három felnőtt tagját az oroszok vitték el a Szovjetunióba málenkij robotra, 3 évre. Miután hazatértek, mindenüket elvette a TSZ. (02:58) Részletesen beszél elhurcolásáról. (06:56) Elmondja a viszontagságos kiutazás után a táborban uralkodó körülményeket. (12:50) Kolhozban kellett dolgozniuk, beszél az ottani orosz civilekkel együtt végzett munkájáról. (15:32) Megemlíti a magyarok és orosz civilek között kialakult kapcsolatokat. A magyarok összetartottak, segítettek egymásnak, mindenkinek loptak ételt. (21:14) Az interjúalany három évig disznók mellett dolgozott, elmondja munkájának részleteit. (23:28) A lágerben és a kolhozban sem erőszakoskodtak a nőkkel. Beszél az életkörülményekről. (31:46) Az interjúalany nagyon megbetegedett, hazajöhetett volna, de nem volt hajlandó egyedül hagyni húgát. Felgyógyulása után tovább kellett dolgoznia. (35:10) Fizetést nem kapott, mivel "adóssága volt". Ezt már idegileg nagyon nehezen bírta elviselni, sokat sírt. (39:46) Beszél hazatéréséről. Alig ismerték fel. Akkor még egész jó életkörülmények voltak a faluban, mindenki dolgozhatott a saját földjén, meg tudtak élni. (46:54)

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Marosi Istvánné, 1922, Mérk

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2010. October 16.

Felvétel helyszíne: Mérk

Feldolgozásban résztvevő személyek: Juhász Katalin, Antonyi Gerda

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon