Munkaszolgálat, véletlenek, túlélés

hossz: 00:34:00

Tárgy: Holokauszt

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a családjáról (0:14), iskolai tanulmányairól, az ott szerzett élményeiről (1:35), a bonyhádi zsidó közösségről, azok kettéosztottságáról (kétharmaduk ortodox, egyharmaduk neológ zsidó volt) (3:13), majd visszatér gimnáziumi emlékeire, a keresztény osztálytársak, tanárok vele szemben tanúsított viselkedésére (5:04). Elemzi a zsidótörvények saját életére gyakorolt, valamint általános hatásait (5:58), és megemlíti a zsidókkal szembeni verbális diszkriminációval kapcsolatos személyes tapasztalatait, de kitér a szomszédok segítőkészségére is (9:51). Beszámol a német megszállást követő eseményekről, a család bonyhádi gettóba való bevonulásáról, az ottani körülményekről (11:48), a munkaszolgálatosként eltöltött hónapokról (15:30), a meghiúsult kiugrási kísérletet, és a nyilas hatalomátvételt követő időszakról, a kórházi kezelésének köszönhető ismételt megmeneküléséről, családja sorsáról (16:49), a budapesti gettóról, az ott uralkodó elképesztő körülményekről (22:19), a nyilas uralom utáni időszakról, hazatéréséről Bonyhádra, a hihetetlen mértékű inflációról (25:48), az Auschwitzból hazatért bonyhádiak lágerről szóló elbeszéléséről, melynek kapcsán ismét kitér - ezúttal részletesebben- családja megpróbáltatásaira (29:05), végül pedig említést tesz esküvőjéről, házasságáról (31:21).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.5. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről

Interjúalany: V. G., 1922, Bonyhád

Interjúalany foglalkozása: Szolgáltatás

Felvétel időpontja: 2010. November 30.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Polgárné Megyeri Ilona Madarász Gábor Kaska Emese Romváry Ferenc

Feltöltötte: Kodály

Interjút készítő iskola: Kodály Zoltán Gimnázium