Nagyurakból proletárok

hossz: 00:45:00

Tárgy: ’50-es évek, Hétköznapi szocializmus, Igazságszolgáltatás

Interjú rövid leírása: 0:00 bemutatkozás, gyermekkor, családi háttér 5:59 a második világháború után elvették tőlük a földjeiket 7:59 magyar és történelem órákon különböző rögtönzött jelenetekkel demonstrálták az újfajta történelmet 12:26 elmeséli édesapja és más nemesi családok sorsát, édesapja pallér volt egy bányában, ahol jehovásokkal és egyéb osztályidegenekkel dolgoztak 19:15 felveszik a középiskolába, mesél arról, hogy hogyan változott meg egyik napról a másikra az egyházbarát oktatás egyházellenessé, megszűnik a napi imádság és leveszik a kereszteket a falról 22:24 cserkészet helyett a DISZ-be kellett belépniük 23:20 először a veszprémi vegyipari technikumba járt, majd Keszthelyre járt, majd tiszti iskolába járt, mesél a tiszti iskolás évekről 34:00 a tiszti iskoláról politikai okokból kirúgták 36:02 az 1956-os események Budapesten érték, kivándorolt az NSZK-ba 43:50 1966-ban hazajött, letartóztatták, bebörtönözték, kényszergyógykezelésre és nyolc évre ítélték el, 1975-ig volt börtönben; ott gyakran verték, bántalmazták

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
3.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól

Interjúalany: Jánkó Jenő, 1937, Várvölgy

Interjúalany foglalkozása: kőműves (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. April 7.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Horváth ZsófiaAladi ZóraGyimesi MártonEgyed MátéTörök MarcellVajda Lászlóné

Feltöltötte: klevi

Interjút készítő iskola: Zrínyi Miklós Gimnázium