Nazarénusként a puha diktatúrában

hossz: 00:21:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, egy nagyobb nazarénus közösséggel rendelkező faluból, Dévaványáról származik 2:19 1974-től kerültek be az ébredési mozgalomba 4:24 felidézi a gyermekkorát, a földjeiket elvették 10:10 nem volt úttörő és KISZ-tag sem 12:50 bátyja a hitbeli meggyőződése miatt nem fogott fegyvert, ezért börtönt kapott 16:35 mikor őt hívták be, ő sem vállalt fegyveres szolgálatot, de ő már mehetett fegyver nélküli katonai szolgálatra 20:00 a rendszerváltás szabadságot hozott, amivel nem mindenki tudott élni

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól

Interjúalany: Papp Ignác, 1956, Dévaványa

Interjúalany foglalkozása: Lelkész (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. June 8.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Molnár Kristóf, Varga Priszcilla, Ladjánszky Ádám, Soós Áron, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény