Négy nehéz év

hossz: 00:39:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogyan hurcolták málenkij robotra a szovjetek 1945-ben (0:28). Beszámol a szállásukról, az első napokról (1:56), arról, hogy milyen munkát végeztettek velük (3:10), mit ettek, milyen nehéz volt az életük (6:05). Mesél testvérei sorsáról (12:40), arról, hogyan jutott haza a Szovjetunióból (15:35), kiket hurcoltak el a faluból a szovjetek (20:04), arról, hogy mivel töltötték a vasárnapokat a lágerben (25:16), hogyan nézett ki a napirendjük, valamint további emlékeiről is beszámol (25:58). Beszél gyerekkoráról (34:06), végül arról, hogyan úszta meg a szovjet katonák erőszakoskodását (37:25).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről

Interjúalany: Stelli Erzsébet, 1927, Kaplony, Románia

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. November 27.

Felvétel helyszíne: Kaplony, Románia

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gyökös Anett, Pfliegler Blanka

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon