Nehéz hétköznapok

hossz: 00:18:00

Tárgy: Internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, arról, hogy Belgiumban született (0:17), gyerekkori balesetéről (2:09), arról, hogy édesapja nem volt alkalmas katonának, így nem szolgált a második világháborúban (8:08), férje azonban megjárta a frontot (10:20). Mesél arról, hogy az ő családját nem telepítették ki, de a környékről többeket is (11:59). Visszatér férje második világháborús részvételére (13:32), végül nehéz életkörülményeikről, a mindennapi életről, munkáról beszél (14:40).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: K. J., 1931, Belgium

Interjúalany foglalkozása: földműves (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. April 26.

Felvétel helyszíne: Véménd

Feldolgozásban résztvevő személyek: Schmidt Renáta, Bihary Franciska

Feltöltötte: Ciszterci Rend

Interjút készítő iskola: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma