Nehéz volt kibírni

hossz: 00:35:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a gyerekkoráról, családjáról (0:08), deportálásáról a Szovjetunióba (0:56), munkáiról (1:57), a lágerlakók létszámáról, elosztásáról, lakhelyükről (2:45), a férfiak munkáiról (3:36), az étkezésről (4:35), a vallásgyakorlás lehetőségeiről a lágerben (4:52), a halottak „eltemetéséről” (5:53), hazajöveteléről, fogadtatásáról (6:42), arról, hogy megházasodott, miután hazajött (7:10). Beszámol arról, hogy egy testvérét is elhurcolták a Szovjetunióba (7:52), arról, hogy mire költötték a fizetést (8:42), arról, hogy a szomszéd lány a lágerben halt meg (11:07). Beszél arról, hogy milyen rossz kenyeret kaptak a lágerben (11:56), hol aludtak (12:27). Elmondja, hogy volt, olyan aki macskát és patkányt is evett (15:27), a vonatútról a láger felé (16:47), a táborbeli higiéniás viszonyokról (17:26), arról, hogy rákényszerültek arra, hogy kolduljanak (19:57), arról, hogy testvére a bányában dolgozott, akivel egy idő után egy lágerben voltak (25:02). Mesél a találkozókról, amiket a szovjet lágereket megjárt embereknek szerveznek (26:59). Beszél arról, hogy mit hazudtak arról, hova viszik őket (30:17).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kinczler Mária, 1926, Kálmánd

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. December 27.

Felvétel helyszíne: Kálmánd

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kind Antónia, Antonyi Gerda

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon