Nekem sikerült túlélnem a Soát

hossz: 00:55:00

Tárgy: Holokauszt

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél iskoláiról (-1.00), szülei foglalkozásáról, életkörülményeikről, otthonaikról (-2.56). Rátér édesapja munkaszolgálatba hívására (-3.48) és saját német nyelvtudására (-4.18). Részletezi a német megszállást követő atrocitásokat (-7.50), a pécsi gettóba költözést (-10.37), a gettóban eltöltött napokat (-12.54). Beszél áthurcolásukról a Lakics-laktanyába (-14.30), a bevagonírozásukról és a deportálás körülményeiről (-18.30). Részletezi megérkezésüket Auschwitzba és az első órák eseményeit (-23.10). Beszél a túlélésért folytatott mindennapi küzdelmeikről a birkenaui táborban (-35.10). Rátér átszállításukra Ravensbrückbe (-37.25) és munkájára egy kábelgyárban (-41.35). Beszél a felszabadulásról és a hazaút első szakaszáról Plzenig (-48.50). Rátér az amerikai hadsereg bevonulására és a hazatérésre (-52.00). Ismerteti, hogyan látta viszont édesapját (-55.10).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.5. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Szekeres Józsefné, 1928, Pécs

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. April 11.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Pusztai Máté Fekete Zsombor Ravasz Gyöngyvér

Feltöltötte: Janus

Interjút készítő iskola: Janus Pannonius Gimnázium