Nem úgy volt vallásüldözés!

hossz: 00:28:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1964-ben született Budapesten. Beszél családjáról. Szülei tanárok voltak. Református vallásos nevelést kapott. (03:24) Beszél református anyjáról, az egyházi iskolák államosítása előtti iskolai hitéletről. (04:34) Az interjúalany fiatalon nem hitt Istenben, de nem fogadta el a kommunista ideológiát sem. (06:42) Apja meghalt, amikor az interjúalany 6 éves volt, így kevés meghatározó emléke van róla. (07:50) Gyermekként Pilisvörösváron élt, protestánsként nehezen illeszkedett be a sváb katolikusok közé. Hittanra sem járt. (08:40) Véleménye szerint a Kádár-korszakban nem volt vallásüldözés. Az egyes kisebb csoportokat üldözték csak, a nagyobb egyházaknak megvolt a helye a társadalomban, mivel nem lázadtak nyíltan a rendszer ellen. (14:52) A '80-as években már érezte, hogy haldoklik a Kádár-rendszer. (17:38) Személyesen egy embert ismer, akit meghurcoltak hite miatt (a katolikus Bokor közösséghez tartozott). Az interjúalanyt is megfigyelték. (22:00) Beszél sorkatonai szolgálatáról, ekkor kezdte el olvasni a Bibliát. 1988-ban lett vallásos. (23:44) Elmondja, miért nem volt vallásos gyermekkorában. (27:20) Beszél a rendszerváltás utáni valláspolitikáról. (28:30)

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól

Interjúalany: Magyary Ferenc, 1964, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. May 26.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Varga Priszcilla, Molnár Kristóf, Soós Áron, Ladjánszky Ádám, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény