Nem vártak vissza

hossz: 00:35:00

Tárgy: Ellenállás, Át- és kitelepítések, Internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél burgenlandi származásáról (0:29), tanulmányairól, valamint a zsidók hátrányos megkülönböztetéséről a II.világháború alatt (1:11), a zsidók asszimilációjáról (6:01), gazdag családjáról (8:27), vallásosságáról (9:15), a zsidókat sújtó intézkedésekről, a gettóbeli körülményekről (11:20), deportálásukról (14:26), hazatéréséről, az élet újrakezdéséről (26:35), baloldali elkötelezettségéről (34:40).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (beleérve az egyházi ifjúsági szervezeteket, a nyilas pártot, a Volksbundot, az illegális kommunista mozgalmat és az ellenállást is)
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
3.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)

Interjúalany: Lederer Gertrúd, 1933, Sopron

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas népművelő (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. March 18.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Csepreghy András

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium