Nincs bocsánat

hossz: 00:40:00

Tárgy: ’50-es évek, Át- és kitelepítések, Internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany családjának kitelepítését eleveníti fel. Beszél arról, hogyan jöttek el értük és milyen körülmények fogadták őket (0:59). Beszél az ott folyó brutális bánásmódról (11:28), majd a tábori életről és az átnevelésről (15:25). Említi a munkaversenyeket és a besúgók rendszerét (20:10). Szól az 1953-as szabadulásról, az élet újrakezdéséről is (22:44), majd az 1956-os forradalom hatásairól és arról, hogy múltjuk hogyan kísérte végig későbbi éveiket is (26:50). Végül ezen események történelemben elfoglalt helyét és a megbocsátás kérdését érinti (38:00).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.1. A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Sáfár Imre, 1935, Csokonyavisonta

Interjúalany foglalkozása: Ipar

Felvétel időpontja: 2010. October 6.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Guzsvány Éva, Sarek Gergő

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium