Pályám emlékezete

hossz: 00:44:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Kultúra, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, édesapja pénzügyi tisztségviselő, édesanyja községi irodatiszt volt, Berettyóújfalun, amely a csonka Bihar megyének a székhelye lett 1:49 az édesapját Beregszászra helyezik a Felvidék visszacsatolásakor, majd Rimaszombat és Nagyvárad következett, ezekben a városokban járta ki a négy elemit 5:42 az iskoláját szétzavarták, mert egyházi volt, ezért a debreceni reformátusoknál érettségizett 6:31 egyetemre nem vették fel, ezért elment cséplési ellenőrnek, végül Egerre kerül az ottani főiskolára, pedagógiai karra, a felvételi dolgozat a DISZ-ből volt 11:08 a főiskolai évekre emlékezik vissza, itt ismeri meg a feleségét is, majd a főiskola után az elosztó bizottság osztotta szét a jelölteket, az első munkahelyekről beszél 22:30 a könyvtári teendőiről beszél, beszédművelést és retorikát is tanított a főiskolán, a Végh Antallal kapcsolatos élményeire is visszaemlékezik 33:57 a megyei tanács után 1977-ben a megyei Hazafias Népfront művelődéspolitikusa lesz 40:45 a felnőttoktatási tapasztalatairól beszél

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dr. Csermely Tibor, 1934, Berettyóújfalu

Interjúalany foglalkozása: Főiskolai tanár (Oktatás, Tudomány)

Felvétel időpontja: 2010. November 19.

Felvétel helyszíne: Nyíregyháza

Feltöltötte: elesmiki

Interjút készítő iskola: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium