Papi hivatásom -- Interjú Beer Miklóssal

hossz: 00:38:59

Tárgy: Mindennapi élet , Egyházak, Vallási élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmeséli, hogy hogyan került a papi pályára, milyenek voltak a Kádár-korszak alatt szolgálatban töltött évei, és hogyan ítéli meg a rendszerváltás eredményeit. 0.15--hogyan, milyen körülmények között került a papi pályára a középiskola után; 4:30--hogyan zajlott az érettségije, hogyan befolyásolta továbbtanulását az, hogy hittanra járt, illetve nem lépett be a KISZ-be; 8:38--bekerülése a szemináriumba; 12:37--milyen volt az 1960-as évek elejének Budapestje, mennyire lehetett érezni a rendszer vallásellenességét; 15:32--pappá szentelése, az ezt követő időszak, első állomáshelyei; 23:35--hogyan került önálló papként Márianosztrára; 26:38--hogyan került el Márianosztráról Pilismarótra plébánosnak, hogyan viszonyult hozzá a környezete; 32:58--a rendszerváltás időszaka, miért okozott ez neki csalódást; 37:5--hogyan értékeli a pályáját

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Dr. Beer Miklós, 1943, Budapest

Interjúalany foglalkozása: PAP, MEGYÉSPÜSPÖK (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. January 27.

Felvétel helyszíne: Vác

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vékony Zsófia - riporter, diák; Dr. Kissné Molnár Katalin - vágás, tanár

Feltöltötte: Madách Imre Gimnázium

Interjút készítő iskola: Madách Imre Gimnázium