Pártbizottsági titkár voltam az 1980-as években

hossz: 00:45:00

Tárgy: Pártélet, Propaganda, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, édesapja bútorasztalos volt Gödöllőn 4:00 iskolásként érte a második világháború, beszél a légitámadásokról 6:10 beszél a szovjet katonák beérkezéséről, a rablást a nem harcoló alakulatok végezték el 10:08 A szovjet csapatok távozása után a lakásuk üresen állt, az édesapja pedig fogságba esett 12:30 a háború utáni újjáépítésekről beszél 16:00 az újjáépítések után az építőiparban helyezkedett el, beszél a kőműves évekről 20:32 beszél a párttagságáról, valamint arról, hogy párttitkárnak választják meg, beszél párttitkári működéséről 26:23 Öt év után újraválasztják, de később félreállítják, visszakerül az építőiparba 29:25 egészségügyi problémák miatt leszázalékolják, nyugdíjazzák 31:00 a munkáséveiről emlékezik vissza 35:00 az 56-os eseményekről beszél, a pártház ostromát látja a saját szemével, az ottani események miatt a forradalomról nincs jó véleménnyel, a pártszékház védőit megkínozták és kivégezték, a bűnözőket kiengedték 42:05 a Kádár-rendszer normalizálja a helyzetet, mindenkinek volt munkája, hitelhez lehetett jutni, jobb volt az élet, több ház épült, mint manapság

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Buzas Pál, 1931, Gödöllő

Interjúalany foglalkozása: Nyugdíjas kőművesmester (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. October 27.

Felvétel helyszíne: Aszód

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Bálint Péterfi Gábor Rácz Zoltán Koncz István

Feltöltötte: bebence

Interjút készítő iskola: Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma