Péntek 13 – a megbélyegzett ember

hossz: 00:31:00

Tárgy: ’50-es évek, Mindennapi élet , Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, születéséről (0:30), majd arról, hogyan határozzák meg mai jobboldali érzelmeit a szovjet megszállás során szerzett tapaszatlatai (1:15). Szól az 1950-es évek mezőgazdasági terrorjáról. A beszolgáltatások és az internálással való fenyegetés hatására édesapja öngyilkos lett (2:32). Szól az 1956-os forradalomról és arról, hogy feleslegesnek látta, hiszen Jaltában évtizedekre a Szovjetunió kapta Magyarországot (6:32). Szól arról, hogy bányászati szakképzéséről és katonai szolgálatáról (10:10). Mesél a laktanya életéről, osztályidegenségéről (13:10). Családalapításáról, lakásvásárlásáról is szól, valamint arról, hogy egy nem párttag munkásnak sokkal többet kellett dolgoznia (18:00). Mesél munkahelyéről, és arról, hogyan sikerült "kibékülnie" a párttitkárral (22:00). Végül a rendszerváltást, a FIDESZ történelmi szerepét és a magyarság elszigetelt helyzetét elemzi (26:33).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Gazdag László, 1940, Csány

Interjúalany foglalkozása: kazángépész (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. August 26.

Felvétel helyszíne: Petőfibánya

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kovács Anna Luca, Vizes Lajos,Varga Ferenc

Feltöltötte: Eszterhazy

Interjút készítő iskola: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény